Elite Air
 

Prijavite se za naše vesti

Ime i prezime (*)

Please let us know your name.
Email adresa (*)

Please let us know your email address.
Broj telefona (*)

Please write a subject for your message.
Datum rođenja (*)

Invalid InputCABIN CREW ATTESTATION
(dozvola kabinskog osoblja )


Opšte o obuci:

Obukom "Initial Training Course for Cabin Crew Attestation" kandidat za dozvolu kabinskog osoblja stiče znanje iz oblasti vazduhoplovstva i znanje veština neophodnih za obavljanje poslova koji se odnose na bezbednost putnika ukrcanih u vazduhoplov i bezbednost leta u uobičajenim situacijama, vanrednim situacijama i situacijama u nuždi.

Primarna dužnost kabinskog osoblja je briga o bezbednosti putnka, posade i aviona. 

Obuka se sastoji od 17 predmeta (9 koji su definisani EASA regulativom i 8 koji su definisani kompanijskim standardom).

Spisak predmeta:

 1. Osnove vazduhoplovstva i vazduhoplovnih propisa

 2. Komunikacija i Engleski jezik za kabinsko osoblje

 3. Ljudski faktor u vazduhoplovstvu i CRM

 4. Postupanje sa putnicima i poslovi nadzora putničke kabine

 5. Vazduhoplovna medicina i prva pomoć

 6. Opasne materije

 7. Osnove obezbeđivanja u vazduhoplovstvu

 8. Zaštita od požara i dima

 9. Osnove preživljavanja

 10. Istorija vazduhoplovstva

 11. Vazduhoplovni menadžment

 12. Bezbednost civilnog vazduhoplovstva 

 13. Aerodrom i aerodromski saobraćaj

 14. Poslovni i diplomatski protokol

 15. Pravilna ishrana i fizička kondicija 

 16. STW/STD Grooming

 17. Savremena komunikacija

 

Tokom obuke studenti imaju dodatnu nastavu kroz predavanja gostujućih predavača koji predstavljaju eminentne stručnjake u svojim oblastima: Team Building vikende uz  wellness & spa aktivnosti, organizovane posete muzejima, pozorištima, bioskopu.... u cilju sticanja dodatnih znanja i veština (bihevioralnih kompetenci) koja će im pružiti bolju prepoznatljivost na tržistu po sticanju diplome.

Elite Academy svojim studentima tokom obuke za sticanje Cabin Crew Attestation organizuje i obuke u cilju sticanja Sertifikata o osposobljenosti za primenu reanimacionih mera, koji izdaje GZZHMP Beograd – 194, kao i međunarodno priznati ECDL Sertifikat.

Po završetku školovanja kandidati stiču međunarodno priznatu Diplomu o uspešnom završetku školovanja.

Nakon sticanja Diplome, kandidati polažu teoretski  ispit kod Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (DCV) za sticanje međunarodno priznate (internacionalne) dozvole kabinskog osoblja (Cabin Crew Attestation).

Nakon sticanja Dozvole kabinskog osoblja, Elite Academy najboljim studentima organizuje obuku u cilju upisa Tipa aviona ATR 72 / B 737 / A 319

 

Prednosti ovog posla:

 • Dobra zarada

 • Beneficirani radni staž

 • Dinamičan posao prepun izazova

 • Povoljnosti za kupovinu karata za sebe, porodicu

 • Popusti u hotelima, rent a car, free shopovima itd.

 • Sticanje novih, zanimljivih poznanstava

 • Putovanje i obilazak sveta

 • Mogućnost napredovanja u karijeri

 

Trajanje obuke:

Varijanta 1

Školovanje traje 3-4 meseca. Nastava se održava 6 dana nedeljno, po 8 školskih časova dnevno

Varijanta 2

Školovanje traje 6-8 meseci. Nastava se održava 3-4 dana nedeljno, po 4-5 školskih časova dnevno

Uslovi za upis:

Svi zainteresovani kandidati pre nego što upišu Akademiju prolaze kroz proces selekcije koji se sprovodi na osnovu sledećih kriterijuma:

• poznavanje engleskog jezika - srednji B nivo (testiranje)

• posedovanje veština plivanja - potrebno preplivati 100m za manje od 3 minuta, bilo kojom tehnikom (provera se vrši na bazenu)

• odsustvo tetovaža i pirsinga sa vidljivih delova tela (provera se vrši vizuelnim pregledom)

• odsustvo psiho-fizikih poremećaja (provera se vrši testiranjem i razgovorom sa kompanijskim psihologom)

Napomena: Ukoliko kandidat ne ispunjava neki od kriterijuma selekcije Akademija mu nudi pomoć u odklanjanju nedostataka, jer kod nas ne postoje problemi već samo rešenja!

Potrebana dokumenta za upis:

• Diploma o stečenom srednjem/visokom obrazovanju - overena fotokopija

 • Curiculum Vitae (CV)

 • Izvod iz matične knjige rođenih - original

 • Uverenje o državljanstvu – original

 • Potvrda nadležnog državnog organa da kandidat nije osuđivan

 • Slike kandidata (1x cela figura – 10x15cm i 1x portret 3,5x4,5cm)

 

Cena obuke:

Iznos školarine za sticanje međunarodno priznate (internacionalne) dozvole kabinskog osoblja (Cabin Crew Attestation) iznosi 315.000rsd.

Postoji mogućnost plaćanja na rate. Broj rata i visina rate zavise od visine zarade nosioca kredita o školovanju. Nosilac kredita mora biti u stalnom radnom odnosu. Nosilac kredita može biti polaznik obuke ili lice koje je saglasno da u njegovo ime bude nosilac kredita.

 

Školarina obuhvata:

 • udžbenike, audio i video materijale

 • teorijsku nastavu

 • praktičnu nastavu

 • troškove ulaznica i troškove smeštaja tokom realizacije vannastavnih aktivnosti (Team Building vikendi uz  wellness & spa aktivnosti, organizovane posete muzejima, pozorištima, bioskopu…)

 • obuku koju sprovodi Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd u cilju sticanja Sertifikata o osposobljenosti za primenu reanimacionih mera

 • Izdavanje međunarodno priznatog ECDL Sertifikata

 • Polaganje završnog ispita u Akademiji

 • Izdavanje Diplome

 

Ostalo:

ELITE ACADEMY svojim polaznicima tokom školovanja za licencu (dozvolu) kabinskog osoblja ukoliko imaju potrebu, omogućava prekvalifikaciju po specijalnim uslovima za obrazovni profil turistički tehničar, koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete u školi koja je deo ELITE GROUP ili školovanje po specijalnim uslovima u cilju sticanja visokog obrazovanja i stepena osnovnih akademskih studija iz oblasti menadžmenta na fakultetu koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete , a koji je takođe deo ELITE GROUP.

Novosti