Elite Air
 

Prijavite se za naše vesti

Ime i prezime (*)

Please let us know your name.
Email adresa (*)

Please let us know your email address.
Broj telefona (*)

Please write a subject for your message.
Datum rođenja (*)

Invalid InputNaziv programa

Stručno osposobljavanje za prevoz infektivnih materija u vazdušnom saobraćaju

Ciljna grupa

 • Zaposleni u špediterskim preduzećima
 • Zaposleni u farmaceutskim kompanijama i laboratorijama
 • Medicinsko osoblje

Ciljevi programa

Lica koja uspešno završe obuku biće u stanju da:

 • pravilno primenjuju IATA propise o prevozu infektivnih materija
 • razlikuju odgovornosti svih učesnika u prevozu
 • identifikuju materije zabranjene za prevoz, dozvoljene i izuzete od propisa
 • klasifikuju i identifikuju infektivne materije
 • čitaju i primenjuju informacije iz Liste opasnih materija
 • primenjuju osnovne i specifične zahteve za pakovanje
 • pravilno primene nalepnice i označe pakete infektivnih materija
 • pravilno popune dokumenta koja prate pošiljke infektivnih materija
 • prepoznaju i primene varijacije država i prevozioca
 • primene odgovarajuće postupke u slučaju opasnosti

Opis obuke

Obuka uključuje teorijsku nastavu i završni test. Nastavu izvode kvalifikovani instruktori uz korišćenje važećeg izdanja IATA Propisa za prevoz opasnih materija (izdanje na engleskom jeziku).

Literatura za obuku

Važeće izdanje IATA DGR

Provera znanja

Provera znanja se vrši pismenim putem (testom) na kraju odslušane nastave. Vrednovanje znanja slušalaca se ocenjuje procentualno od 1 do 100%. Uspešno je završio kurs onaj slušalac koji dobije najmanje 80%.

Slušalac koji je uspešno završio kurs dobija sertifikat o uspešno završenom kursu.

Trajanje obuke

Predviđeno je ukupno 18 časova u formi celodnevne nastave od 6 časova dnevno.

Teorijska nastava

(broj časova)

Ispit

(broj časova)

Broj radnih dana

16

2

3

Uslovi za uključenje

Minimalni uslov za uključenje u program obuke je:

 • Srednja stručna sprema
 • Osnovno poznavanje engleskog jezika

Novosti